Tủ Kệ Trưng Bày

Quầy tủ kệ trưng bày hoa quả

Liên hệ

- Màu sắc: Vân gỗ

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ và sắt

- Bảo trì và bảo hành: Dài hạn

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày hoa quả: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Quầy tủ kệ trưng bày rau củ

Liên hệ

- Màu sắc: Vân gỗ

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ 

- Bảo trì và bảo hành: Dài hạn

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày rau củ: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Quầy tủ kệ trưng bày vàng bạc

Liên hệ

- Màu sắc: Bạc, đen, đỏ

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ và kính

- Bảo trì và bảo hành: Dài hạn

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày vàng bạc: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Quầy tủ kệ trưng bày trang sức

Liên hệ

- Màu sắc: Bạc

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ và kính

- Bảo trì và bảo hành: Dài hạn

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày trang sức: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Quầy tủ kệ trưng bày nữ trang

Liên hệ

- Màu sắc: Vàng

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ và kính

- Bảo trì và bảo hành: Dài hạn

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày nữ trang: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Quầy tủ kệ trưng bày đồng hồ cao cấp

Liên hệ

- Màu sắc: Vân gỗ

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ và kính

- Bảo trì và bảo hành: Dài hạn

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày đồng hồ cao cấp: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Quầy tủ kệ trưng bày đồng hồ

Liên hệ

- Màu sắc: Nâu trầm

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ và kính

- Bảo trì và bảo hành: Dài hạn

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày đồng hồ: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Đảo trưng bày máy tính

Liên hệ

- Màu sắc: Vân gỗ

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ và mica vân gỗ

- Bảo trì và bảo hành: Dài hạn

- Báo giá thiết kế thi công đảo trưng bày máy tính: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Quầy tủ kệ trưng bày laptop

Liên hệ

- Màu sắc: Đen

- Kích thước: Theo yêu cầu và khảo sát

- Chất liệu: Gỗ và mica

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày laptop: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Quầy tủ kệ trưng bày kính áp tròng

Liên hệ

- Màu sắc: Trắng

- Kích thước: dài 3100 x dày 400 x cao 2400 (mm)

- Chất liệu: Kính kết hợp gỗ

- Báo giá thiết kế thi công quầy tủ kệ trưng bày kính áp tròng: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Kệ trưng bày mắt kính

Liên hệ

- Màu sắc: Đen

- Kích thước: Tùy vào khảo sát

- Chất liệu: Kính kết hợp gỗ, sắt

- Báo giá thiết kế thi công kệ trưng bày mắt kính: 094 66 99 458 - 0985 704 702

Tủ kệ trưng bày mắt kính

Liên hệ

- Màu sắc: Trắng đen

- Kích thước: Tùy vào khảo sát

- Chất liệu: Gỗ

- Báo giá thiết kế thi công tủ kệ trưng bày mắt kính: 094 66 99 458 - 0985 704 702