PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 7 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 7 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

LỚP 3 - MÔN TOÁN - CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

(Tài liệu tham khảo hỗ trợ phụ huynh dạy con học tại nhà)

Học kỳ 1 - Tuần 7

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 6 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 5 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 4 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 3 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 2 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Bài 1. Số?

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 6 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Đã tô màu …. hình chữ nhật      Đã tô màu …. hình chữ nhật           Đã tô màu …. hình tam giác

toan-lop-3-tuan-7-1                        toan-lop-3-tuan-7-2

Chưa tô màu …. hình chữ nhật     Chưa tô màu …. hình chữ nhật       Chưa tô màu …. hình tròn

Bài 2. Số?

toan-lop-3-tuan-7-3

1/2 Số cánh hoa là … cánh hoa.     1/3 Số miếng bánh là … miếng bánh.     1/2 Số miếng dưa hấu là … miếng dưa hấu.

                                               

Bài 3. Khoanh vào 1/6 số trái bơ:

toan-lop-3-tuan-7-4

  1. Số?

Số bị chia

36

54

 

18

15

 

81

 

8

Số chia

4

 

7

 

5

8

 

9

 

Thương

 

9

7

9

 

9

9

6

1

    5.Số?

      a.Chia 36 viên bi thành 6 phần bằng nhau. Số viên bi mỗi phần là….. viên bi.

        b. Chia 36 viên bi thành 4 phần bằng nhau. Số viên bi mỗi phần là….. viên bi.

6. Nối:

toan-lop-3-tuan-7-5

Trong vườn có 45 cây táo. Số cây cam bằng số cây táo. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Khi chuẩn bị cho buổi sinh nhật của mình, Việt đã xếp li vào 6 bàn. Mỗi bàn 6 cái li. Hỏi Việt cần lấy bao nhiêu cái li?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………