PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 5 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 5 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

LỚP 3 - MÔN TOÁN - CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

(Tài liệu tham khảo hỗ trợ phụ huynh dạy con học tại nhà)

Học kỳ 1 - Tuần 5

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 7 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 6 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 4 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 3 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 2 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Kết quả của phép tính 7 x 5 là :

  1. 30 B. 25           C. 35                        D. 12

Câu 2. 49 là kết quả của phép tính nào dưới đây :

  1. 8 x 8 B. 7 x 7                         C. 7 x 6                    D. 7 x 5

Câu 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm khi so sánh 7 x 4 …. 7 x 3

  1. >   B. <                      C. =                D. không so sánh được    

Câu 4.  Điền vào chỗ chấm trong phép tính 8 cm x  5 = ….cho phù hợp:

  1. 13 B. 13 cm            C. 40 cm               D. 40

Câu 5. Lúc đầu cửa hàng có 28 l dầu. Sau một ngày bán, số dầu của cửa hàng giảm đi 7 lần. Hỏi sau khi bán cửa hàng còn lại mấy lít dầu ?

  1. 5 l     B. 4 l                        C. 6 l                   D. 12 l   

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Số?                                                            PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 5 - TOÁN SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

 toan-lop-3-tuan-5

Bài 2. Điền dấu > < =

8 x 6 ………  8 x 3                          32: 8 ……… 8: 4                            7 x 4 ….…… 8 x 5

6 x 1 ………  42: 7                        7 x 2 ………  8 x 3                          64: 8 ……… 5 x 7

7 x 7 ………  5 x 8                          7 x 9 ………  80: 8                         54: 6 ……… 45: 5

Bài 3. Viết số thích hợp vào trống.

Số đã cho

7

9

10

3

8

6

Nhiều hơn số đó 7 đơn vị

 

 

 

 

 

 

Gấp 7 lần số đã cho

 

 

 

 

 

 

Bài 4 : Trong lọ có 36 cái kẹo. Hà cho thêm vào lọ 4 cái kẹo vào lọ. Sau đó Hà chia cho Lan, Minh, Hoa và Hà cùng ăn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Trong phép chia, có số bị chia là 72. Số chia là số kém số bé nhất có hai chữ số là 2 đơn vị. Tính thương của hai số đó?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..............

Bài 6 : Quan sát hình bên cho biết:

Có …… hình vuông